CASTOR INTERNATIONAL - LIETUVA

Su „CASTOR“ investuokite į VINCI!
VINCI akcijos prenumeratos kaina : 91,72€
Akcijų pirkimas nuo 2021 m. gegužės 18 d. iki birželio 4 d.

CASTOR INTERNATIONAL - LIETUVA


Su „CASTOR“ investuokite į VINCI!
VINCI akcijos prenumeratos kaina : 91,72€
Akcijų pirkimas nuo 2021 m. gegužės 18 d. iki birželio 4 d.
Atgal

Paaiškinimai

Darbdavio įmokos

Suma, kurią moka įmonė, be sumų, kurias investavo darbuotojai pagal darbuotojų taupymo schemą.
Įmokų taisyklės ir dydžiai kiekvienais metais nustatomi pagal VINCI tarptautinio akcininkų grupės taupymo plano (PEGAI) nuostatus. Šis įnašas yra nemokamų akcijų forma, atidėta trejiems metams.

Akcijos

Akcija reiškia dalį bendrovės kapitalo. Taigi tai yra nuosavybės teisė, už kurią atlyginama dividendais.

Kapitalo padidinimas

Operacija, leidžianti darbuotojams įsigyti VINCI akcijų netiesiogiai per įmonės investicinį fondą (FCPE) už kiekvienai operacijai nustatytą kainą.

Akcijos kaina

Tai yra akcijos kaina nustatytu metu. VINCI akcijų kaina Paryžiaus vertybinių popierių biržoje yra išreikšta eurais (€).

Dividendas

Bendrovės grynojo pelno dalis, paskirstyta akcininkams kiekvienų finansinių metų pabaigoje visuotinio susirinkimo sprendimu.

Verslo investicinis fondas (FCPE)

Tai yra organizacija, kuri išlaiko darbuotojų mokėjimus, skirtus įmonių santaupoms. Beveik visose šalyse, dalyvaudami „CASTOR INTERNATIONAL“, jūs tampate FCPE akcijų savininku.
Tačiau keliose šalyse VINCI akcijos priklauso jums tiesiogiai.

Tarptautinis akcininkų grupės taupymo planas (PEGAI)

Tarptautinis akcininkų grupės taupymo planas (PEGAI) yra kolektyvinė taupymo schema, leidžianti kiekvienam darbuotojui, dirbančiam įmonėje, kaupti individualias santaupas palankiomis finansinėmis sąlygomis. Jame apibrėžtos visos su jo veikimu susijusios taisyklės. Jį galima peržiūrėti skirtuke „Dokumentacija“.

FCPE dalis

FCPE vieneto vertė. Užsiprenumeravę „CASTOR INTERNATIONAL“, gausite „FCPE CASTOR INTERNATIONAL“ akcijų.

Kapitalo prieaugis

Teigiamas skirtumas tarp pardavimo kainos (perleidimo) ir akcijos pirkimo kainos.

Prenumeratos kaina

Ji apskaičiuojama pagal 20 VINCI akcijų pradinių kainų Paryžiaus vertybinių popierių biržoje vidurkį (vidutinė kaina, apskaičiuota pagal apimtį) prieš pasirašymo laikotarpio pradžios dieną.

Grynoji turto vertė (GV)

FCPE akcijos kainą kasdien nustato „Amundi ESR“, skirta „CASTOR INTERNATIONAL“.

VINCI akcijos kaina 96,970€ +0,03 %   2022-01-27 17:29