CASTOR INTERNATIONAL - ROMÂNIA

Cu CASTOR, investești în VINCI!
Prețul de subscriere al acțiunii VINCI : 109,73€
Subscriere între 15 mai şi 2 iunie 2023

CASTOR INTERNATIONAL - ROMÂNIA


Cu CASTOR, investești în VINCI!
Prețul de subscriere al acțiunii VINCI : 109,73€
Subscriere între 15 mai şi 2 iunie 2023
Înapoi

Întrebări frecvente

De ce CASTOR?

CASTOR, la nivel internațional și în Franța, este programul de economisire salarialã al grupului VINCI care are scopul, oriunde acest lucru este posibil, de a le propune salariaților care își doresc acest lucru sã devinã acționari ai companiei VINCI în condiții privilegiate.
Obiectivul companiei VINCI este de a împãrți cu alții roadele performanței și de a consolida apartenența la grupul VINCI.

Care sunt avantajele programului CASTOR INTERNATIONAL?

A.O contribuție din partea companiei sub formã de acțiuni gratuite putând ajunge pânã la 80 de acțiuni VINCI.

VINCI vã susține în efortul dumneavoastrã de economisire prin atribuirea de acțiuni gratuite, care variazã în funcție de tranșa de platã. Regula adoptatã favorizeazã micii investitori: pentru echivalentul primelor 10 acțiuni subscrise, se oferã 20 de acțiuni.

Aceste acțiuni gratuite se dobândesc definitiv de cãtre salariat la trei ani de la investiția sa, cu condiția sã fie încã salariat al companiei sale.

B. Dividende plãtite de VINCI

Veți beneficia de dividende, dacã este cazul, plãtite de cãtre VINCI, chiar de la început pentru acțiunile subscrise, apoi și pentru acțiunile gratuite dupã dobândirea lor definitivã.

În calitate de acționar, veți percepe aceste dividende de douã ori pe an. Ele sunt reinvestite în acțiuni VINCI și creditate în contul dumneavoastrã CASTOR.

C. Suportarea de cãtre societatea dumneavoastrã a cheltuielilor de administrare a contului

În calitate de salariat nu veți suporta nici cheltuielile de administrare a conturilor, nici taxa de intrare, care sunt plãtite de cãtre societatea dumneavoastrã.

În cazul în care pãrãsiți societatea (cu excepția pensionãrii) și dacã doriți sã vã pãstrați acțiunile, trebuie sã plãtiți aceste cheltuieli, care se rețin direct din capitalurile dumneavoastrã.

Cine poate participa la operațiunea CASTOR INTERNATIONAL?

Toți salariații unei societãți înscrise în planul de economisire al grupului de acționariat internațional (PEGAI) și care fac dovada unei vechimi de minimum 6 luni, consecutive sau nu, în decursul ultimelor 12 luni, în momentul subscrierii lor.

Care sunt societãțile înscrise în CASTOR INTERNATIONAL?

Cu excepția cazurilor particulare, acestea sunt societãțile deținute de cãtre VINCI în procent de peste 50%, într-una din țãrile eligibile pentru ofertã.

Care sunt țãrile participante la CASTOR INTERNATIONAL?

În prezent, țãrile incluse în CASTOR INTERNATIONAL sunt:
Australia, Austria, Bahrein, Belgia, Brazilia, Cambodgia, Camerun, Canada, Chile, Columbia, Elveția, Emiratele Arabe Unite, Estonia, Finlanda, Germania, Grecia, Hong Kong, Indonezia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malaezia, Mexic, Maroc, Noua Zeelandã, Norvegia, , Peru, Polonia, Portugalia, Republica Cehã, Republica Dominicanã, România, Regatul Unit, Serbia, Singapore, Slovacia, Spania, Statele Unite, Suedia, Țãrile de Jos, Ungaria, Coasta de Fildeş, Danemarca, Irlanda, Senegal.

Cum se poate participa la operațiunea CASTOR INTERNATIONAL?

Sunt posibile douã soluții, în funcție de țarã:
- subscrierea online prin site-ul Amundi
Pentru aceasta, este necesar ca angajatorul dumneavoastrã sã fi indicat adresa dumneavoastrã de email, astfel încât numele de utilizator și parola dumneavoastrã sã vi se comunice prin email;
- completarea buletinului de subscriere tipãrit pe hârtie și apoi trimiterea acestuia la persoana dumneavoastrã de contact de la CASTOR.
Puteți gãsi buletinul de subscriere în rubrica „Documente”.

Nu am primit niciodatã un nume de utilizator sau o parolã, ce trebuie sã fac?

Contactați persoana dumneavoastrã de contact de la Castor din cadrul societãții dumneavoastrã.

Mi-am uitat numele de utilizator și parola, ce trebuie sã fac pentru a subscrie online?

Conectați-vã pe site-ul de subscriere online Amundi și faceți clic pe „nume de utilizator pentru conectare uitat”, apoi indicați adresa dumneavoastrã de email.

Ce sumã pot plãti în CASTOR INTERNATIONAL?

Suma de platã minimã este egalã cu prețul de subscriere a unei acțiuni VINCI.
Suma de platã maximã nu poate depãși 25% din remunerația dumneavoastrã anualã brutã, cu excepția unei prevederi specifice existente în țara dumneavoastrã.

Cum se calculeazã prețul de subscriere?

Prețul de subscriere este egal cu media celor 20 de cotații de Bursã anterioare începutului perioadei de subscriere.
Acțiunea VINCI fiind cotată în euro (€) la Bursa din Paris, prețul de referință este, în consecință, în euro (€).
Pentru țãrile din afara zonei euro, prețul de subscriere este convertit în moneda localã, adoptându-se cursul de schimb din ziua anterioarã începutului perioadei de subscriere.

Când pot sã subscriu?

Oferta este limitatã în timp, iar perioada de subscriere începe o datã pe an și dureazã trei sãptãmâni. Buletinele de subscriere returnate în afara acestei perioade nu vor putea fi luate în considerare.

Care sunt diferitele modalitãți de platã posibile?

Modalitãțile de platã oferite vi se precizeazã:
- pe buletinul dumneavoastrã de subscriere,
- pe site-ul de subscriere online Amundi

Ce se întâmplã dacã îmi pãrãsesc compania în perioada dintre subscrierea mea și realizarea operațiunii?

Realizarea operațiunii corespunde datei de majorare a capitalului care are loc în sãptãmânile de dupã perioada de subscriere și a cãror datã exactã este precizatã în broșura fiecãrei operațiuni.
În acest caz specific, nu beneficiați de acțiuni gratuite.
Prin urmare. nu existã niciun avantaj în subscrierea la aceastã operațiune.

Ce se întâmplã dupã subscrierea mea?

În urma subscrierii dumneavoastrã veți primi un extras de cont din partea Amundi ESR (Shareworks by Morgan Stanley pentru Statele Unite) care confirmã investiția dumneavoastrã și acordarea drepturilor la acțiuni gratuite.

Voi pleca în curând din compania mea, pot sã particip la CASTOR INTERNATIONAL?

Vã veți pierde drepturile la acțiuni gratuite dacã pãrãsiți Grupul înainte de terminarea perioadei de indisponibilitate (trei ani) sau dacã sunteți mutat într-o altã țarã a Grupului.
În caz de demisie, drepturile dumneavoastrã la acțiuni gratuite se pierd:
- în ziua trimiterii scrisorii dumneavoastrã de demisie;
- în ziua comunicãrii încetãrii contractului;
- în ziua înmânãrii scrisorii dumneavoastrã de demisie sau a comunicãrii.
În caz de concediere din culpã, drepturile la acțiuni gratuite se pierd în ziua notificãrii concedierii.
În funcție de motivul plecãrii dumneavoastrã, aceastã pierderea a drepturilor la acțiuni gratuite poate fi compensatã sau nu financiar. (Pentru mai multe informații, consultați întrebarea „Ce se întâmplã cu acțiunile mele gratuite dacã pãrãsesc Grupul înainte de terminarea celor trei ani de blocare (cu excepția cazului particular al contractului de muncã pe duratã

determinatã)?”).
În schimb, nu veți mai putea sã subscrieți la viitoarele operațiuni CASTOR INTERNATIONAL.
Este important în momentul în care pãrãsiți Grupul sã verificați ca datele dumneavoastrã personale sã fie actuale (adresa de email, adresa poștalã, ...)

Când pot sã-mi recuperez economia?

În cadrul operațiunii CASTOR INTERNATIONAL, suma economisitã de dumneavoastrã este nedisponibilã timp de trei ani începând de la data realizãrii operațiunii.
Capitalurile pot fi deblocate în mod excepțional înainte de expirarea termenului de indisponibilitate în anumite cazuri. Gãsiți diferitele cazuri de deblocare anticipatã la întrebarea „Care sunt cazurile care permit deblocarea anticipatã?”

Care sunt cazurile care permit deblocarea anticipatã?

- Deces;
- invaliditate;
- încetarea contractului de muncã (pensionare, demisie, concediere, ...);
- ieșirea din perimetrul societãților înscrise în CASTOR INTERNATIONAL;
- mutarea Grupului într-o altã țarã.
Cererea de rãscumpãrare anticipatã poate sã se refere atât la capitalurile dumneavoastrã disponibile, cât și indisponibile.

Este riscantã investiția mea în CASTOR INTERNATIONAL?

Ca orice investiție în acțiuni, suma economisitã de dumneavoastrã în cadrul CASTOR INTERNATIONAL depinde atât de creșterea, cât și de scãderea valorii acțiunii VINCI.
Pentru țãrile din afara zonei euro, sunteți de asemenea expus riscurilor aferente cursului de schimb.

Ce se întâmplã cu acțiunile mele gratuite dacã pãrãsesc Grupul înainte de terminarea celor trei ani de blocare (cu excepția cazului particular al contractului de muncã pe duratã determinatã)?

Nu mai beneficiați de acțiunile gratuite
În funcție de motivul plecãrii dumneavoastrã, angajatorul dumneavoastrã vã va plãti sau nu o compensație financiarã.

Cazul specific al contractelor cu duratã determinatã

Cu excepția cazului în care cereți deblocarea investiției dumneavoastrã personale pentru încetarea contractului de muncã, terminarea contractului dumneavoastrã de muncã pe duratã determinatã nu anuleazã imediat drepturile dumneavoastrã la acțiuni gratuite.
La terminarea perioadei de blocare de trei ani, existã douã cazuri:
- sunteți salariat al companiei dumneavoastrã, acțiunile gratuite vã sunt oferite;
- nu mai sunteți salariat al companiei, nu veți percepe acțiuni gratuite, nici compensație financiarã.

Cum se calculeazã compensația financiarã pentru „good leavers”?

Numãrul de acțiuni gratuite calculat inițial x prețul de subscriere inițial al fiecãrei operațiuni neînchise.

Exemplu: ieșiți la pensie în august 2019, prin urmare puteți sã beneficiați de aceasta.
Ați subscris 10 acțiuni în cadrul operațiunilor din 2017, 2018 și 2019.
Prin urmare, aveți dreptul la 20 de acțiuni gratuite pentru 2017, 20 de acțiuni gratuite pentru 2018, 20 de acțiuni gratuite pentru 2019.
Prețul de subscriere la operațiunea din 2017 a fost de 77,67 €
Prețul de subscriere la operațiunea din 2018 a fost de 84,50 €
Prețul de subscriere la operațiunea din 2019 a fost de 88,08 €

Prin urmare, compensația dumneavoastrã financiarã va fi de:
(20 x 77,67 €) + (20 x 84,50 €) + (20 x 88,08 €) = 1.553,4 € + 1.690 € +1.761,6 € = 5.005 €

Aceastã compensație se plãtește de cãtre angajatorul dumneavoastrã în momentul plecãrii dumneavoastrã și este, în general, asimilatã salariului, prin urmare, este supusã impozitelor și taxelor.
Pentru țãrile din afara zonei euro, aceastã compensație se plãtește în moneda localã.

Ce se întâmplã dupã trei ani? Sunt obligat sã-mi vând capitalurile?

Suma economisitã de dumneavoastrã devine disponibilã și primiți acțiunile gratuite VINCI, dacã sunteți încã salariat al Grupului și v-ați pãstrat complet investiția inițialã.
Din acel moment sunteți liber sã vã pãstrați acțiunile VINCI în cadrul planului de economisire a grupului (PEG) CASTOR INTERNATIONAL sau sã le vindeți integral sau parțial, în orice moment.

Cum sã-mi urmãresc economia?

Puteți sã consultați valoarea economiei dumneavoastrã în orice moment, pe site-ul Amundi sau pe extrasul dumneavoastrã de cont sau în tab-ul „urmãrire economie proprie”.

Cum sã-mi recuperez economia?

Pentru a vã recupera economia disponibilã, conectați-vã pe contul dumneavoastrã online Amundi Amundi sau în tab-ul „cum se deblocheazã”.
Pentru a vã recupera economia indisponibilã, adresați-vã persoanei dumneavoastrã de contact de la CASTOR.

Ce se întâmplã dupã ce cererea mea de rambursare este validatã?

La primirea ordinului dumneavoastrã, Amundi ESR procedeazã la vânzarea capitalurilor dumneavoastrã în ziua de Bursã urmãtoare, pe baza cotației de deschidere a acțiunii VINCI la Bursa din Paris.
Amundi ESR genereazã plãțile cãtre societatea dumneavoastrã.
Compania dumneavoastrã primește suma și v-o transmite în momentul primirii.
Termenul dintre executarea cererii dumneavoastrã de rãscumpãrare și primirea de cãtre compania dumneavoastrã a sumei este cuprins între una și douã sãptãmâni.

Pot sã-mi recuperez capitalul înainte de trei ani, fãrã a fi un caz de deblocare anticipatã?

Începând de la data subscrierii dumneavoastrã, economia dumneavoastrã este indisponibilã timp de trei ani. Prin urmare, nu puteți sã vã recuperați economia, decât în caz de deblocare anticipatã. Gãsiți diferitele cazuri de deblocare anticipatã la întrebarea „Care sunt cazurile care permit deblocarea anticipatã?”

Ce este un fond colectiv de plasament al companiei (FCPE)?

În marea majoritate a țãrilor, acțiunilor subscrise sunt deținute prin intermediul unui fond colectiv de plasament al companiei (FCPE). Un FCPE este un portofoliu de valori imobiliare deținut în coproprietate de cãtre toți salariații subscriptori de unitãți de fond în FCPE. Prin participarea la ofertã, nu veți fi direct acționar al VINCI. Prin urmare, veți deține unitãți de fond în FCPE CASTOR INTERNATIONAL.
În anumite țãri, când legislația nu o permite, acțiunile VINCI sunt deținute direct.

Care este diferența dintre valoarea unei unitãți de fond FCPE și valoarea unei acțiuni VINCI?

Valoarea unitãții de fond a FCPE este fixatã zilnic în funcție de cotația de deschidere a acțiunii VINCI la Bursa din Paris.
Existã o foarte micã diferențã între valoarea unitãții de fond a FCPE și acțiunea VINCI, care se datoreazã cheltuielilor de funcționare a FCPE.
Aceste cheltuieli de funcționare sunt mai mici de 0,1% pe an.

Cum funcționeazã FCPE CASTOR INTERNATIONAL?

FCPE este guvernat de un consiliu de supraveghere compus din membri reprezentanți ai salariaților și ai conducerii, care are rolul de a reprezenta salariații acționari și de a exercita drepturile de vot atașate acțiunilor VINCI deținute de FCPE, în adunarea generală.
Toate misiunile consiliului de supraveghere sunt disponibile în regulamentul FCPE, disponibil pe site-ul castor.vinci.com

Cotația acțiunii VINCII 115,680€ +0,00 %   07.12.2023 17:36