CASTOR INTERNATIONAL - ROMÂNIA

Cu CASTOR, investești în VINCI!
Prețul de subscriere al acțiunii VINCI : 109,73€
Subscriere între 15 mai şi 2 iunie 2023

CASTOR INTERNATIONAL - ROMÂNIA


Cu CASTOR, investești în VINCI!
Prețul de subscriere al acțiunii VINCI : 109,73€
Subscriere între 15 mai şi 2 iunie 2023
Înapoi

Lexic

Contribuție

Sumã plãtitã de companie în completarea sumelor investite de cãtre salariați în cadrul dispozitivului de economisire salarialã.
Regulile și sumele de contribuție sunt determinate în fiecare an prin regulamentul planului de economisire al grupului de acționariat internațional (PEGAI) al companiei VINCI. Aceastã contribuție ia forma unor acțiuni gratuite dobândite amânat dupã trei ani.

Acțiuni

O acțiune reprezintã o fracțiune din capitalul unei companii. Prin urmare, ea este un titlu de proprietate și se remunereazã prin dividende.

Majorarea de capital

Operațiune care permite salariaților sã cumpere acțiuni VINCI indirect, prin intermediul fondului colectiv de plasament al companiei (FCPE), cu un preț definit pentru fiecare operațiune.

Cotația acțiunii

Este prețul acțiunii la un moment dat. Fiind o acțiune VINCI, prețul este exprimat în euro (€) la Bursa din Paris.

Dividend

Parte din beneficiul net al unei societãți repartizatã acționarilor, la sfârșitul fiecãrui exercițiu financiar, pe baza hotãrârii adunãrii generale.

Fond colectiv de plasament al companiei (FCPE)

Este un organism care păstrează sumele plătite de salariați dedicate economisirii companiei. În aproape toate țările, în cazul în care participați la CASTOR INTERNATIONAL, deveniți proprietar de unități de fond FCPE.
Totuși, în câteva țări, dețineți acțiuni VINCI direct.

Plan de economisire a grupului de acționariat internațional (PEGAI)

Un plan de economisire a grupului de acționariat internațional (PEGAI) este un dispozitiv de economisire colectiv, care permite fiecãrui salariat, în cadrul companiei sale, sã acumuleze economii individuale în condiții financiare avantajoase. Toate regulile referitoare la funcționarea sa sunt definite în el. Planul poate fi consultat în tab-ul „Documentație”.

Unitate de fond FCPE

Valoarea unitară a FCPE. Prin subscrierea la CASTOR INTERNATIONAL, veți primi unități de fond din FCPE CASTOR INTERNATIONAL.

Plusvaloare

Diferența pozitivã dintre prețul de vânzare (cesiune) și prețul de cumpãrare a unei acțiuni.

Preț de subscriere

Se calculeazã ca media celor 20 de cotații de deschidere a acțiunii VINCI la Bursa din Paris (cotația medie ponderatã cu volumul) anterioare zilei de început a perioadei de subscriere.

Valoare lichidativã (VL)

Prețul unei unitãți de fond FCPE, se fixeazã zilnic de cãtre Amundi ESR pentru CASTOR INTERNATIONAL.

Cotația acțiunii VINCII 115,680€ +0,00 %   07.12.2023 17:36