CASTOR INTERNATIONAL - NEDERLAND

Met CASTOR investeert u zelf in VINCI
Inschrijvingsprijs van het VINCI-aandeel : 112,37 €
Inschrijving van 13 mei tot 31 mei 2024

CASTOR INTERNATIONAL - NEDERLAND


Met CASTOR investeert u zelf in VINCI
Inschrijvingsprijs van het VINCI-aandeel : 112,37 €
Inschrijving van 13 mei tot 31 mei 2024
Terug

Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen

Conform wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 inzake het vertrouwen in de digitale economie informeren wij u dat:
De website castor.vinci.com eigendom is van VINCI, Naamloze Vennootschap, ingeschreven in het Handels- en Vennootschappenregister van Nanterre onder nummer 552 037 806 00585, met maatschappelijke zetel te:
1973 bd de la Défense, 92757 Nanterre Cedex, Frankrijk. Tel.: +33 1 57 98 61 00
Directeur Communicatie: Pierre Duprat
Verantwoordelijk publicatie: Stéphanie Malek

Op de website castor.vinci.com is het Franse recht van toepassing. Bezoekers die toegang hebben tot de buitenlandse website moeten de lokale wetten naleven.
De wettelijke vermeldingen kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We raden dan ook aan om ze regelmatig te raadplegen. Laatste update: 30/03/2022.

Intellectueel eigendom
De VINCI Group bezit en behoudt alle eigendomsrechten, met name intellectuele rechten, met inbegrip van de reproductierechten op deze website en de daarin opgenomen elementen.
Bijgevolg is elke gedeeltelijke of volledige reproductie van deze website en de daarin opgenomen elementen strikt verboden zonder schriftelijke toestemming van VINCI.
De merken, octrooien, logo's en alle andere onderscheidende tekens op deze website zijn eigendom van de VINCI-groep. En voor hun gebruik is toestemming vereist. Geen enkel recht of geen enkele licentie kan op een van deze elementen worden toegekend zonder schriftelijke toestemming van de VINCI-groep of de derde rechthebbende.

Uitsluiting van garantie en aansprakelijkheid
De gebruiker van de website castor.vinci.com erkent kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden van de website en verbindt zich ertoe deze te respecteren.
Vinci is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit toegang tot de website of het gebruik van de website en/of deze informatie, met inbegrip van ontoegankelijkheid, verlies van gegevens, beschadigingen, vernietigingen of virussen die van invloed kunnen zijn op de computerapparatuur van de gebruiker, noch voor de aanwezigheid van virussen op zijn website.
Hoewel VINCI streeft naar betrouwbare inhoud op zijn website, garandeert het niet dat de inhoud vrij is van onjuistheden of nalatigheden en kan het niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden of onbeschikbare informatie en diensten. Vinci behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van zijn website.
Bijgevolg erkent de gebruiker deze informatie te gebruiken onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid.
De financiële informatie op de website castor.vinci.com mag niet worden beschouwd als een stimulans om te investeren en mag geenszins beschouwd worden als een actieve aanwerving.
Vinci vertrouwt de verspreiding van beursgegevens op zijn website toe aan het bedrijf WebFinancialGroup.
Vinci en WebFinancialGroup zijn niet aansprakelijk voor fouten, vertragingen of onderbrekingen in de update van de beurskoers zoals weergegeven op de website.
Elk gebruik van deze informatie en gegevens gebeurt op risico van de gebruiker. Bijgevolg kan VINCI niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de juistheid van alle of een deel van de informatie op zijn website en voor elke beleggingsopdracht of -beslissing gebaseerd op dergelijke informatie.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites of andere internetbronnen bevatten. Voor zover VINCI deze externe websites en bronnen niet kan controleren, kan VINCI niet aansprakelijk worden gesteld voor het ter beschikking stellen van deze externe websites en bronnen en weigert VINCI derhalve elke aansprakelijkheid voor de inhoud, advertenties, producten, diensten of andere materiaal beschikbaar op of via deze externe websites of bronnen. Deze links worden bij wijze van dienst aan de gebruikers van de VINCI-website aangeboden. De beslissing om de links te activeren is uw verantwoordelijkheid.
Wij herinneren u eraan dat niet-geaffilieerde websites aan hun eigen gebruiksvoorwaarden onderworpen zijn.

Koers van het VINCI-aandeel 115,600€ +0,09 %   21/05/2024 17.35