CASTOR INTERNATIONAL - NEDERLAND

Met CASTOR investeert u zelf in VINCI
Inschrijvingsprijs van het VINCI-aandeel : XXXXXX€
Inschrijving van 13 mei tot 31 mei 2024

CASTOR INTERNATIONAL - NEDERLAND


Met CASTOR investeert u zelf in VINCI
Inschrijvingsprijs van het VINCI-aandeel : XXXXXX€
Inschrijving van 13 mei tot 31 mei 2024
Terug

Lexicon

Werkgeversbijdrage

Een bedrag dat door de onderneming wordt betaald als aanvulling op de bedragen die door haar werknemers worden geïnvesteerd in het kader van een spaarprogramma voor werknemers.
De regels en bedragen van de werkgeversbijdrage worden elk jaar bepaald door het reglement van het internationale aandelenspaarplan van VINCI. Deze werkgeversbijdrage krijgt de vorm van gratis aandelen die met drie jaar worden uitgesteld.

Aandelen

Een aandeel vertegenwoordigt een fractie van het kapitaal van een onderneming. Het is dus een eigendomstitel en wordt vergoed met dividenden.

Kapitaalverhoging

Transactie die de werknemers in staat stelt om onrechtstreeks VINCI-aandelen te verwerven, via het gemeenschappelijk bedrijfsbeleggingsfonds, tegen de prijs die voor elke transactie is vastgesteld.

Koers van het aandeel

Het is de prijs van een aandeel op een bepaald moment. De prijs van het VINCI-aandeel wordt uitgedrukt in euro (€) op de beurs van Parijs.

Dividend

Deel van de nettowinst van een onderneming dat aan het einde van elk boekjaar bij besluit van de algemene vergadering aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd.

Gemeenschappelijk bedrijfsbeleggingsfonds?

Is een organisatie waarin de stortingen van de werknemers in het kader van bedrijfssparen worden belegd. In bijna alle landen wordt u, wanneer u deelneemt aan CASTOR INTERNATIONAL, eigenaar van deelbewijzen van het gemeenschappelijk bedrijfsbeleggingsfonds.
In sommige landen bezit u echter rechtstreeks VINCI-aandelen.

Internationaal Groepsspaarplan

Een internationaal groepsspaarplan is een collectief spaarprogramma dat elke werknemer in staat stelt om in het kader van zijn bedrijf individueel te sparen tegen gunstige financiële voorwaarden. Alle regels met betrekking tot de werking van het spaarplan zijn erin gedefinieerd. Het kan worden geraadpleegd in het tabblad "Documentatie".

Deelbewijs van gemeenschappelijk bedrijfsbeleggingsfonds

Eenheidswaarde van het gemeenschappelijk bedrijfsbeleggingsfonds. Door in te schrijven op CASTOR INTERNATIONAL, ontvangt u eenheden van het CASTOR INTERNATIONAL gemeenschappelijk bedrijfsbeleggingsfonds.

Meerwaarde

Positief verschil tussen de verkoopprijs (overdrachtprijs) en de aankoopprijs van een aandeel.

Inschrijvingsprijs

Hij wordt berekend op basis van het gemiddelde van de 20 openingskoersen van het aandeel VINCI op de beurs van Parijs (volumegewogen gemiddelde prijs) voorafgaand aan de openingsdag van de inschrijvingsperiode.

Liquidatiewaarde

De prijs van één eenheid van het gemeenschappelijk bedrijfsbeleggingsfonds wordt dagelijks door Amundi ESR voor CASTOR INTERNATIONAL vastgesteld.

Koers van het VINCI-aandeel 113,350€ -0,18 %   19/04/2024 17.39