CASTOR INTERNATIONAL - MAGYARORSZÁG

A CASTOR segítségével fektessen be a VINCI-be
A VINCI részvény jegyzési ára: 109.73 €
Részvényjegyzés 2023. május 15-tól június 2-ig

CASTOR INTERNATIONAL - MAGYARORSZÁG


A CASTOR segítségével fektessen be a VINCI-be
A VINCI részvény jegyzési ára: 109.73 €
Részvényjegyzés 2023. május 15-tól június 2-ig
Vissza

Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

A digitális gazdaságba vetett bizalomról szóló, 2004. június 21-i 2004-575 sz. törvénynek megfelelõen tájékoztatjuk Önt a következõkrõl:
A „castor.vinci.com” weboldal a VINCI részvénytársaság tulajdonát képezi, amely a nanterre-i cégjegyzékben az 552 037 806 00585 szám alatt van bejegyezve, és amelynek székhelye:
1973 bd de la Défense, 92757 Nanterre Cedex, Franciaország. Tel.: +33 1 57 98 61 00
Kommunikációs igazgató: Pierre Duprat
Kiadási vezetõ: Stéphanie Malek 

A castor.vinci.com webhely a francia jog hatálya alá tartozik; az oldalra külföldrõl belépõ látogatóknak biztosítaniuk kell a helyileg hatályos törvények betartását.
A jogi nyilatkozatokat bármikor, elõzetes értesítés nélkül módosíthatjuk, arra kérjük Önt, hogy rendszeresen olvassa el azokat. Utolsó frissítés: 2021. 03. 30.

Szellemi tulajdonjog
A VINCI csoport birtokolja, fenntartja és megõrzi az összes tulajdonjogot, különös tekintettel a szellemi tulajdonjogokra, ideértve a jelen oldalra és az azon szereplõ elemekre vonatkozó sokszorosítási jogokat is.
Következésképpen a VINCI írásos beleegyezése nélkül szigorúan tilos a webhely és az azon található elemek részleges vagy teljes másolása.
Az ezen az oldalon található márkák, szabadalmak, logók és minden egyéb megkülönböztetõ jelzés a VINCI csoport tulajdonát képezi, vagy azok használatára engedélyt kapott. Ezen elemekre egyikére sem adható ki jog vagy licenc a VINCI csoport vagy a jogokat birtokló harmadik fél írásbeli engedélye nélkül.

A garancia és a felelõsség kizárása
A „castor.vinci.com” weboldal felhasználója elismeri, hogy elolvasta a webhely jelen használati feltételeit, és vállalja, hogy betartja azokat.
A VINCI nem tehetõ felelõssé semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, amely a webhelyhez való hozzáférésbõl vagy a webhely használatából és/vagy ezekbõl az információkból származhat, beleértve az elérhetetlenséget, az adatok elvesztését, a meghibásodást, a megsemmisülést vagy a vírusokat, amelyek befolyásolhatják a felhasználó informatikai berendezését és/vagy a vírusok jelenlétét a webhelyén.
Bár a VINCI arra törekszik, hogy megbízható tartalmat nyújtson a webhelyén, nem garantálja, hogy a tartalmában nincsenek pontatlanságok vagy hiányosságok, és nem tehetõ felelõssé a hibákért vagy mulasztásokért, valamint az információk és szolgáltatások rendelkezésre állásának hiányáért. A VINCI fenntartja a jogot, hogy bármikor és elõzetes értesítés nélkül javítsa és/vagy módosítsa webhelye tartalmát.
Következésképpen a felhasználó tudomásul veszi, hogy az információkat kizárólag saját felelõsségére használja.
A „castor.vinci.com” oldalon közzétett pénzügyi információk nem tekinthetõk befektetési ösztönzésnek, és semmiképpen sem tekinthetõk ügyféltoborzásnak.
A VINCI a webhelyén szereplõ tõzsdei adatok terjesztését a WebFinancialGroup társaságra bízza.
A VINCI és a WebFinancialGroup nem vállal felelõsséget a webhelyen közölt tõzsdei árfolyam frissítésében bekövetkezõ hibák, késések vagy megszakadások esetén.
Az említett információk és adatok felhasználása a felhasználó saját felelõsségére és kockázatára történik. Következésképpen a VINCI nem tehetõ felelõssé a webhelyén továbbított információk egészének vagy egy részének tartalmáért vagy pontosságáért, valamint az ilyen információkon alapuló befektetési megbízásokért vagy döntésekért.

Más oldalakra mutató linkek
A webhely tartalmazhat más webhelyekre vagy más internetes forrásokra mutató linkeket. Amennyiben a VINCI nem tudja ellenõrizni ezeket a webhelyeket és ezeket a külsõ forrásokat, a VINCI nem tehetõ felelõssé ezen webhelyek és külsõ források elérhetõségéért, és ezért nem vállal felelõsséget az ilyen webhelyeken vagy külsõ forrásokon vagy azokról kiindulva elérhetõ tartalmakért, reklámokért, termékekért, szolgáltatásokért vagy bármely más anyagért. Ezeket a linkeket szolgáltatásként kínálják a VINCI webhely felhasználói részére. A linkek aktiválására vonatkozó döntés kizárólag az Öné.
Emlékeztetjük Önt arra, hogy a nem kapcsolt webhelyekre saját felhasználási feltételeik vonatkoznak.

A VINCI részvény árfolyama: 117,300€ -0,93 %   01/03/2024 17:35