CASTOR INTERNATIONAL - ČESKÁ REPUBLIKA

s CASTOR Investujte do VINCI
Upisovací cena akcie VINCI : 109,73€
Upisování od 15. května do 2. června 2023

CASTOR INTERNATIONAL - ČESKÁ REPUBLIKA


s CASTOR Investujte do VINCI
Upisovací cena akcie VINCI : 109,73€
Upisování od 15. května do 2. června 2023
Návrat

Právní informace

Právní informace

V souladu se zákonem č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 o důvěře v digitální ekonomii vás informujeme o následujícím:
Webová stránka „castor.vinci.com“ je vlastnictvím společnosti VINCI, akciové společnosti zapsané v obchodním rejstříku v Nanterre pod číslem 552 037 806 00585, jejíž sídlo se nachází na adrese:
1973 bd de la Défense, 92757 Nanterre Cedex, Francie. Tel.: +33 1 57 98 61 00
Ředitel komunikace: Pierre Duprat
Vedoucí vydání: Stéphanie Malek

Stránka castor.vinci.com se řídí francouzským právem; návštěvníci, kteří mají přístup ke stránce ze zahraničí, musejí zkontrolovat dodržování místně platných zákonů.
Právní informace se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění, proto vás prosíme, abyste je pravidelně sledovali. Poslední aktualizace: 30. březen 2022.

Duševní vlastnictví
Skupina VINCI má, vyhrazuje si a ponechává veškerá práva na vlastnictví, zejména duševní, a to včetně práv na reprodukci k této stránce a položkám, které obsahuje.
Z tohoto důvodu je jakákoli částečná nebo úplná reprodukce této stránky a položek, které obsahuje, přísně zakázána bez písemného souhlasu společnosti VINCI.
Značky, patenty, logotypy a jakékoli další výrazné značky obsažené na této stránce jsou vlastnictvím skupiny VINCI nebo vyžadují povolení k použití. Bez písemného svolení skupiny VINCI nebo třetí strany, která je vlastníkem práv, nelze udělit žádné právo ani oprávnění k jakékoli položce.

Vyloučení ze záruky a odpovědnosti
Uživatel webové stránky „castor.vinci.com“ potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami používání stránky, a zavazuje se je dodržovat.
Společnost VINCI nenese žádnou odpovědnost za přímé či nepřímé škody, které mohou vzniknout vlivem přístupu na stránku nebo používání stránky a/nebo těchto informací, a to včetně nepřístupnosti, ztrát údajů, poškození, zničení nebo viru, které mohou mít vliv na informační vybavení uživatele a/nebo přítomnosti viru na její stránce.
Ačkoli společnost VINCI se zavazuje poskytovat spolehlivý obsah na svých stránkách, nezaručuje, že jejich obsah bude bez nepřesností či opominutí, a nenese žádnou odpovědnost za chyby nebo pominutí, za nedostupnost informací a služeb. Společnost VINCI si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího oznámení zlepšovat a/nebo upravovat obsah své stránky.
Uživatel tudíž potvrzuje, že bude tyto informace používat na svou výlučnou odpovědnost.
Finanční informace zveřejňované na stránce „castor.vinci.com“ nelze považovat za výzvu k investici a nesmějí být v žádném případě posuzovat jako vyhledávání zakázek.
Společnost VINCI svěřuje zveřejňování burzovních informací na své stránce společnosti WebFinancialGroup.
Společnosti VINCI a WebFinancialGroup nenesou žádnou odpovědnost v případě omylů, zpoždění nebo přerušení aktualizace akciového kurzu uváděného na stránce.
Jakékoli použití uvedených informací a údajů se provádí na rizika a odpovědnost uživatele. Společnost VINCI tedy nenese žádnou odpovědnost za obsah nebo přesnost veškerých informací nebo jejich částí uváděných na své stránce a za veškeré investiční instrukce nebo rozhodnutí založené na těchto informacích.

Odkazy na jiné stránky
Stránka může zahrnovat odkazy na jiné stránky nebo jiné internetové zdroje. Jelikož společnost VINCI nemůže ovládat tyto stránky a externí zdroje, společnost VINCI nenese žádnou odpovědnost za zpřístupnění těchto stránek a externích zdrojů, proto odmítá jakoukoli odpovědnost za obsah, reklamu, výrobky, služby nebo jakékoli jiné údaje na těchto stránkách nebo externích zdrojích. Tyto odkazy jsou uživatelům stránky VINCI nabízeny jako služba. Rozhodnutí aktivovat tyto odkazy spočívá výlučně na vás.
Upozorňujeme, že nepartnerské stránky se řídí svými vlastními podmínkami používání.

Kurs akcie VINCI 117,300€ -0,93 %   01. 03. 2024 17:35