CASTOR INTERNATIONAL

CASTOR INTERNATIONAL - SVERIGE

Investera i VINCI med CASTOR
Teckningspris för VINCI-aktien : 91,72€
Teckning mellan den 18 maj och den 4 juni 2021

CASTOR INTERNATIONAL - SVERIGE


Investera i VINCI med CASTOR
Teckningspris för VINCI-aktien : 91,72€
Teckning mellan den 18 maj och den 4 juni 2021
Xavier Huillard, 
styrelseordförande och verkställande direktör för VINCI, har ordet
Xavier Huillard, styrelseordförande och verkställande direktör för VINCI, har ordet
Presentation av VINCI-koncernen
Presentation av VINCI-koncernen
Presentation av CASTOR INTERNATIONAL
Presentation av CASTOR INTERNATIONAL
VINCI-aktiens kurs 90,150€ +1,97 %   23/07/2021 17:38