CASTOR INTERNATIONAL - SRBIJA

Investirajte u VINCI sa CASTOR-om
Cena Upisa: 109,73€
Period upisa je otvoren od 15. maja do 2. juna 2023.

CASTOR INTERNATIONAL - SRBIJA


Investirajte u VINCI sa CASTOR-om
Cena Upisa: 109,73€
Period upisa je otvoren od 15. maja do 2. juna 2023.
Cena akcije VINCI-a 106,700€ -0,48 %   9.6.2023 17:36