CASTOR INTERNATIONAL - NEDERLAND

Met CASTOR investeert u zelf in VINCI
Inschrijvingsprijs van het VINCI-aandeel : 109,73€
Inschrijving van 15 mei tot 2 juni 2023

CASTOR INTERNATIONAL - NEDERLAND


Met CASTOR investeert u zelf in VINCI
Inschrijvingsprijs van het VINCI-aandeel : 109,73€
Inschrijving van 15 mei tot 2 juni 2023
Terug

Veelgestelde vragen

Waarom CASTOR?

CASTOR is zowel in Frankrijk als erbuiten het spaarprogramma voor werknemers van de VINCI-groep dat werknemers de mogelijkheid biedt om tegen preferentiële voorwaarden aandeelhouder van VINCI te worden.
Het doel van VINCI bestaat erin de vruchten van de prestaties te delen en het gevoel deel uit te maken van de VINCI-groep te versterken.

Wat zijn de voordelen van CASTOR INTERNATIONAL?

A.Een bijdrage van het bedrijf in de vorm van gratis aandelen tot maximaal 80 VINCI-aandelen.

VINCI ondersteunt uw spaarinspanningen door de toekenning -- variabel per betalingsschijf -- van gratis aandelen. De aangenomen regel begunstigt kleine spaarders: voor het equivalent van de eerste 10 aandelen waarop wordt ingeschreven ontvangt u 20 aandelen.

Deze gratis aandelen worden door de werknemer definitief verworven drie jaar na zijn investering op voorwaarde dat hij nog steeds een werknemer van zijn bedrijf is.

B. Dividenden betaald door VINCI

U profiteert van de eventueel door VINCI betaalde dividenden vanaf de inschrijving op de aandelen, en vervolgens ook op de gratis aandelen na de definitieve verwerving ervan.
Als aandeelhouder ontvangt u deze dividenden twee keer per jaar. Ze worden opnieuw geïnvesteerd in VINCI-aandelen en bijgeschreven op uw CASTOR-rekening.

C. De beheerkosten van de rekening worden door uw bedrijf betaald

Als werknemer betaalt u geen beheerkosten voor de rekening noch instapkosten: die worden door uw bedrijf betaald.
Wanneer u uw bedrijf verlaat (uitgezonderd pensionering) en uw aandelen houdt, moet u deze kosten betalen, die rechtstreeks van uw activa worden afgehouden.

Wie kan deelnemen aan de CASTOR INTERNATIONAL-transactie?

Alle werknemers van een bedrijf dat deelneemt aan het internationale aandelenspaarplan van de groep die een minimumanciënniteit van 6 maanden kunnen aantonen, al dan niet opeenvolgend, gedurende de laatste 12 maanden op het moment van inschrijving.

Welke bedrijven hebben zich bij CASTOR INTERNATIONAL aangesloten?

Behalve in bijzondere gevallen zijn dit bedrijven waarin VINCI meer dan 50% van de aandelen bezit in een van de landen die voor het aanbod in aanmerking komen.

Welke zijn de landen die aan CASTOR INTERNATIONAL deelnemen?

Tot op heden nemen de volgende landen deel aan CASTOR INTERNATIONAL:
Duitsland, Australië, Oostenrijk, Bahrein, België, Brazilië, Cambodja, Kameroen, Canada, Chili, Colombia, Denemarken, Verenigde Arabische Emiraten, Verenigde Staten, Spanje, Estland, Finland, Griekenland, Hongkong, Hongarije, Ierland, Indonesië, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Maleisië, Mexico, Marokko, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Nederland, Peru, Polen, Portugal, Tsjechië, de Dominicaanse Republiek, Roemenië, Verenigd Koninkrijk, Senegal, Servië, Singapore, Slowakije, Zweden en Zwitserland, Ivoorkust.

Hoe neemt u deel aan de CASTOR INTERNATIONAL-transactie?

Er zijn twee mogelijkheden, afhankelijk van het land:
- online inschrijven via de website Amundi
Hiervoor moet uw werkgever uw e-mailadres hebben opgegeven, zodat u een login en wachtwoord per e-mail kunt ontvangen;
- het papieren inschrijvingsformulier invullen en naar uw CASTOR-correspondent sturen.
Het inschrijvingsformulier vindt u in de rubriek "Documenten".

Ik heb nooit een login noch een wachtwoord ontvangen, wat kan ik doen?

Neem contact op met de CASTOR-correspondent van uw bedrijf.

Ik ben mijn login en/of wachtwoord vergeten, hoe kan ik online inschrijven?

Log in op de online inschrijvingssite Amundi en klik op "login vergeten" en voer uw e-mailadres in.

Hoeveel kan ik in CASTOR INTERNATIONAL storten?

De minimumstorting is gelijk aan de inschrijvingsprijs van één VINCI-aandeel.
De maximumstorting mag niet meer bedragen dan 25% van uw bruto jaarsalaris, tenzij er in uw land een specifieke bepaling bestaat.

Hoe wordt de inschrijvingsprijs berekend?

De inschrijvingsprijs is gelijk aan het gemiddelde van de 20 aandelenkoersen voorafgaand aan de opening van de inschrijvingsperiode.
Aangezien de VINCI-aandelen op de beurs van Parijs in euro (€) zijn genoteerd, is de referentieprijs dus in euro (€).
Voor landen buiten de eurozone wordt de inschrijvingsprijs omgerekend naar de lokale valuta aan de hand van de wisselkoers van de dag vóór de opening van de inschrijvingsperiode.

Wanneer kan ik me inschrijven?

Het aanbod is beperkt in de tijd en de inschrijvingsperiode is één keer per jaar gedurende drie weken geopend. Inschrijvingsformulieren die buiten deze periode worden geretourneerd, worden niet in aanmerking genomen.

Wat zijn de verschillende mogelijke betalingsmiddelen?

De beschikbare betalingsmiddelen worden gespecificeerd:
- op uw inschrijvingsformulier,
- op de website voor inschrijving online Amundi

Wat gebeurt er als ik mijn bedrijf verlaat tussen mijn inschrijving en de implementatie van de transactie?

De implementatie van de transactie komt overeen met de datum van de kapitaalverhoging die plaatsvindt in de weken die volgen op de inschrijvingsperiode en waarvan de exacte datum in de brochure van elke transactie is vermeld.
In dit geval profiteert u niet van de gratis aandelen.
U hebt dus geen enkel voordeel bij een inschrijving op deze transactie.

Wat gebeurt er nadat ik heb ingeschreven?

Na uw inschrijving ontvangt u een rekeninguittreksel van Amundi ESR waarin uw investering en de toekenning van rechten op gratis aandelen worden bevestigd.

Ik verlaat binnenkort mijn bedrijf, kan ik deelnemen aan CASTOR INTERNATIONAL?

U verliest uw rechten op gratis aandelen als u de Groep vóór het einde van de blokkeringsperiode (drie jaar) verlaat of als u naar een ander land van de Groep wordt overgeplaatst.
Bij ontslag (door de werknemer) vervalt uw recht op gratis aandelen:
- op de dag dat u uw ontslagbrief verstuurt;
- op de dag van de ontvangstbevestiging van de verbreking;
- op de dag van de overhandiging van uw ontslagbrief of van de ontvangstbevestiging.
Bij ontslag (door de werkgever) om redenen van wangedrag vervalt uw recht op gratis aandelen op de dag van de kennisgeving van het ontslag.
Afhankelijk van de reden van uw vertrek kan dit verlies aan rechten op gratis aandelen al dan niet financieel worden gecompenseerd. (Voor meer informatie, zie vraag “Wat gebeurt er met mijn gratis aandelen als ik de Groep verlaat vóór het einde van de blokkeringsperiode van drie jaar (behalve in het bijzondere geval van een contract voor onbepaalde tijd)?”).

U kunt echter niet meer inschrijven op de toekomstige transacties van CASTOR INTERNATIONAL.
Het is belangrijk om bij het verlaten van de Groep te controleren of mijn persoonsgegevens up-to-date zijn (e-mailadres, postadres enz.).

Wanneer kan ik mijn spaargeld terugkrijgen?

In het kader van de CASTOR INTERNATIONAL-transactie is uw spaargeld gedurende drie jaar vanaf de implementatiedatum van de transactie niet beschikbaar.
Uitzonderlijk kunnen de activa in bepaalde gevallen vóór het verstrijken van de blokkeringsperiode worden vrijgemaakt. Zie de verschillende gevallen van vervroegde deblokkering in vraag “Welke zijn de gevallen die een vervroegde deblokkering mogelijk maken?”

Welke zijn de gevallen die een vervroegde deblokkering mogelijk maken?

- Overlijden;
- invaliditeit;
- beëindiging van de arbeidsovereenkomst (pensionering, ontslag gegeven of gekregen...);
- vertrek uit de perimeter van de bedrijven die zich bij CASTOR INTERNATIONAL hebben aangesloten;
- overplaatsing Groep naar een ander land.
Het verzoek tot vervroegde terugkoop kan betrekking hebben op zowel uw beschikbare als onbeschikbare activa.

Is mijn investering in CASTOR INTERNATIONAL risicovol?

Zoals bij elke belegging in aandelen is uw spaargeld in het kader van CASTOR INTERNATIONAL onderhevig aan de stijging en daling van de waarde van het VINCI-aandeel.
Voor landen buiten de eurozone bent u ook onderhevig aan wisselkoersrisico's.

Wat gebeurt er met mijn gratis aandelen als ik de Groep verlaat vóór het einde van de blokkeringsperiode van drie jaar (behalve in het bijzondere geval van een contract voor onbepaalde tijd)?

Ik verlies het voordeel van de gratis aandelen
Afhankelijk van de reden van mijn vertrek zal mijn werkgever mij al dan niet een financiële compensatie betalen.

Specifiek geval van contracten voor onbepaalde tijd

Tenzij u de deblokkering van uw persoonlijke investering vraagt voor de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst, doet het einde van uw contract voor bepaalde tijd uw rechten op gratis aandelen niet onmiddellijk teniet.
Aan het einde van de blokkeringsperiode van drie jaar zullen zich twee gevallen voordoen:
- als u een werknemer van uw bedrijf bent, worden u de gratis aandelen aangeboden;
- als u geen werknemer van het bedrijf meer bent, ontvangt u geen gratis aandelen of financiële compensatie.

Hoe wordt de financiële compensatie voor good leavers berekend?

Aantal gratis aandelen initieel berekend x initiële inschrijvingsprijs van elke niet-afgewikkelde transactie.

Bijvoorbeeld: ik ga met pensioen in augustus 2019, zodat ik ervan kan profiteren.
Ik heb ingeschreven op 10 aandelen tijdens de transacties van 2017, 2018 en 2019.
Ik heb dus recht op 20 gratis aandelen voor 2017, 20 gratis aandelen voor 2018 en 20 gratis aandelen voor 2019.
De inschrijvingsprijs voor de transactie van 2017 bedroeg € 77,67
De inschrijvingsprijs voor de transactie van 2018 bedroeg € 84,50
De inschrijvingsprijs voor de transactie van 2019 bedroeg € 88,08

Mijn financiële compensatie zal dus bedragen:
(€ 20x77,67) + (€ 20x84,50) +(€ 20x88,08) = €1.553,4 + € 1.690 + € 1.761,6 = € 5.005

Deze compensatie wordt door mijn werkgever bij mijn vertrek betaald en is over het algemeen gelijkgesteld aan het salaris en dus onderhevig aan belastingen en kosten.
Voor landen buiten de eurozone wordt deze compensatie betaald in de lokale valuta.

Wat gebeurt er na drie jaar? Moet ik mijn activa verkopen?

Uw spaargeld wordt beschikbaar en u ontvangt gratis VINCI-aandelen als u nog steeds een werknemer van de Groep bent en uw initiële investering volledig hebt behouden.
U bent dan vrij om uw VINCI-aandelen in het CASTOR INTERNATIONAL groepsspaarplan te houden of ze te allen tijde geheel of gedeeltelijk te verkopen.

Hoe kan ik mijn spaargeld volgen?

U kunt de waarde van uw spaargeld op elk moment controleren op Amundi of op uw rekeningafschrift of in de tab "mijn spaargeld volgen".

Hoe krijg ik mijn spaargeld terug?

Om uw beschikbare spaargeld terug te krijgen, logt u in op uw Amundi online rekening Amundi of gaat u naar het tabblad "hoe te deblokkeren".
Neem contact op met uw CASTOR-correspondent om uw onbeschikbare spaargeld te recupereren.

Wat gebeurt er als mijn terugbetalingsverzoek is gevalideerd?

Na ontvangst van uw opdracht zal Amundi ESR uw activa de volgende beursdag verkopen op basis van de openingsprijs van de VINCI-aandelen op de beurs van Parijs.
Amundi ESR zorgt voor de betalingen aan uw bedrijf.
Uw bedrijf ontvangt het bedrag en geeft het na ontvangst aan u door.
De tijd tussen de uitvoering van uw terugkoopverzoek en de ontvangst door uw bedrijf van het bedrag ligt tussen één en twee weken.

Kan ik mijn kapitaal vóór drie jaar terugkrijgen zonder dat ik in een geval van vervroegde deblokkering terechtkom?

Vanaf het moment van uw inschrijving is uw spaargeld drie jaar lang niet meer beschikbaar. U kunt uw spaargeld niet terugkrijgen tenzij het vervroegd kan worden gedeblokkeerd. Zie de verschillende gevallen van vervroegde deblokkering in vraag “Welke zijn de gevallen die een vervroegde deblokkering mogelijk maken?”

Wat is een gemeenschappelijk bedrijfsbeleggingsfonds?

In de overgrote meerderheid van de landen worden de geplaatste aandelen gehouden via een gemeenschappelijk bedrijfsbeleggingsfonds. Een gemeenschappelijk bedrijfsbeleggingsfonds is een portefeuille van overdraagbare effecten die in gezamenlijk bezit zijn van alle werknemers die inschrijven op deelbewijzen van het fonds. Door op het aanbod in te gaan bent u geen directe aandeelhouder van VINCI. U krijgt dus deelbewijzen van het gemeenschappelijk bedrijfsbeleggingsfonds CASTOR INTERNATIONAL.
In bepaalde landen, waar de regelgeving dit niet toestaat, worden de VINCI-aandelen rechtstreeks aangehouden.

Wat is het verschil tussen de waarde van een deelbewijs van het gemeenschappelijk bedrijfsbeleggingsfonds en de waarde van een VINCI-aandeel?

De waarde van een deelbewijs van het gemeenschappelijk bedrijfsbeleggingsfonds wordt dagelijks vastgesteld op basis van de openingskoers van de VINCI-aandelen op de beurs van Parijs.
Er is een zeer klein verschil tussen de waarde van het deelbewijs van het gemeenschappelijk bedrijfsbeleggingsfonds en het VINCI-aandeel dat verband houdt met de exploitatiekosten van het gemeenschappelijk bedrijfsbeleggingsfonds.
Deze exploitatiekosten bedragen minder dan 0,1% per jaar.

Hoe werkt het gemeenschappelijk bedrijfsbeleggingsfonds CASTOR INTERNATIONAL?

Het gemeenschappelijk bedrijfsbeleggingsfonds wordt bestuurd door een raad van toezicht die bestaat uit leden die de werknemers en het management vertegenwoordigen en die tot taak heeft de werknemersaandeelhouders te vertegenwoordigen en de stemrechten verbonden aan de VINCI-aandelen die door het beleggingsfonds worden gehouden op de aandeelhoudersvergadering uit te oefenen.
Alle missies van de raad van toezicht staan ter inzage in het reglement van het beleggingsfonds op de site castor.vinci.com

Koers van het VINCI-aandeel 117,300€ -0,93 %   01/03/2024 17.35