CASTOR INTERNATIONAL - ČESKÁ REPUBLIKA

s CASTOR Investujte do VINCI
Upisovací cena akcie VINCI : XXXXX€
Upisování od 13. května do 31. května 2024

CASTOR INTERNATIONAL - ČESKÁ REPUBLIKA


s CASTOR Investujte do VINCI
Upisovací cena akcie VINCI : XXXXX€
Upisování od 13. května do 31. května 2024
Návrat

Terminologie

Navýšení

Částka vyplácená obchodní jednotkou nad rámec částek investovaných jejími zaměstnanci v rámci programu zaměstnaneckého spoření.
Pravidla a částky navýšení jsou určeny každý rok rozhodnutím skupiny o programu spoření v rámci mezinárodního akcionářství (PEGAI) VINCI. Toto navýšení má podobu bezplatných akcií s lhůtou dostupnosti tří let.

Akcie

Jedna akcie představuje část základního kapitálu obchodní jednotky. Je tedy vlastnickým titulem a je odměňována dividendami.

Navýšení základního kapitálu

Činnost umožňující zaměstnancům získat akcie VINCI nepřímo, a to pomocí společného investičního fondu obchodní jednotky (FCPE) za cenu stanovovanou pro každou operaci.

Kurz akcie

Jde o cenu akcie v konkrétním okamžiku. Co se týče akcií VINCI, cena je udávána v eurech (€) na pařížské burze.

Dividenda

Podíl na čistém zisku společnosti rozdělovaný akcionářům na konci každého finančního období na základě rozhodnutí valné hromady.

Společný investiční fond obchodní jednotky (FCPE)

Jedná se o organizaci, která uchovává vklady zaměstnanců v rámci spoření obchodní jednotky. Takřka ve všech zemích, pokud se zapojíte do programu CASTOR INTERNATIONAL, stává se také vlastníkem podílů v FCPE.
V některých zemích však držíte přímo akcie VINCI.

Program spoření v rámci mezinárodního akcionářství (PEGAI)

Program spoření v rámci mezinárodního akcionářství (PEGAI) je nástroj kolektivního spoření, který umožňuje každému zaměstnanci v rámci jeho obchodní jednotky vytvořit si osobní úspory za výhodných finančních podmínek. Definuje se v něm soubor pravidel týkající se jeho fungování. Lze si jej prohlédnout na kartě „Dokumentace“.

Podíl v FCPE

Jednotková hodnota FCPE. Zapojením se do programu CASTOR INTERNATIONAL obdržíte podíly v FCPE CASTOR INTERNATIONAL.

Nadhodnota

Kladný rozdíl mezi prodejní cenou (postoupení) a kupní cenou jedné akcie.

Upisovací cena

Vypočítá se z průměru 20 zahajovacích kurzů akcií VINCI na pařížské burze (kurz vážený objemem) přede dnem zahájení upisovacího období.

Hodnota aktiv

Cena podílu FCPE, stanoví ji každý den Amundi ESR pro CASTOR INTERNATIONAL.

Kurs akcie VINCI 113,350€ -0,18 %   19. 04. 2024 17:39