Prajete si dostávať informácie o aktuálnych udalostiach CASTOR e-mailom.

Informácie sa zbierajú na základe vášho súhlasu a spracovávajú sa informatizovaným spôsobom, aby sme vám mohli zasielať informácie o novinkách CASTOR. Adresátom údajov je riaditeľstvo ľudských zdrojov VINCI. Spoločnosť VINCI sa zaväzuje, že tieto informácie nebude používať na iné účely a že neposkytne vašu e-mailovú adresu tretím stranám.
Údaje sa budú uchovávať po dobu vašej registrácie na odoberanie noviniek. Kedykoľvek môžete svoj súhlas odvolať a požiadať o zrušenie registrácie pomocou prepojení na zrušenie registrácie e-mailom.
Máte právo požiadať o prístup, úpravu, obmedzenie a odstránenie vašich údajov. Akúkoľvek otázku zasielajte na adresu: VINCI, Data Protection Officer, 1 cours Ferdinand de Lesseps, F-92851 Rueil-Malmaison Cedex, Francúzsko alebo contact.dpo@vinci.com.
Ak ste nás kontaktovali a myslíte si, že vaše práva týkajúce sa „informačných systémov a slobôd“ neboli rešpektované, môžete zaslať reklamáciu organizácii CNIL.